Saimsaim (사임사임) - Coogie X Superbee X D.ark Ft. Changmo / Junsun Yoo Choreography

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 24/11/2018

Chuyên mục: Entertainment

Thẻ: , , , , , , , , , , , ,

Junsun Yoo teaches choreography to Saimsaim by Coogie X SUPERBEE X D.Ark ft. CHANGMO.

1MILLION Dance Studio

YouTube Channel:
https://www.youtube.com/1milliondancestudioasia

OFFICIAL WEBSITE:
http://www.1milliondance.com

INSTAGRAM:
https://instagram.com/1milliondance

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/1milliondancestudio

1MILLION Dance Studio
Đang tải