Gugudan(구구단) - 'not That Type' Official M/v

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 06/11/2018

Chuyên mục: Entertainment

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gugudan(구구단) - 'Not That Type' Official M/V

ChecK out gugudan 's official SNS

▶ twitter : https://twitter.com/gu9udan
▶ facebook : http://facebook.com/gu9udan
▶ Instargram : http://instagram.com/gu9udan
▶ Fan Cafe : http://cafe.daum.net/gu9udan
▶ Weibo : http://weibo.com/gu9udan
▶ Youtube : http://youtube.com/gu9udan

Copyright ⓒ 2018 Jellyfish Entertainment. All Rights Reserved.
Đang tải