How To Hack Your Phone Charger

3

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 17/02/2016

Chuyên mục: Công nghệ

Thẻ: ,

Receiver: http://amzn.to/1ETXFra Charger: http://amzn.to/1APD0cA How to
charge your phone wirelessly -~-~~-~~~-~~-~- Our latest video:
"Simple Duct Tape Life Hacks" -
https://www.youtube.com/watch?v=a-PDjE72f7Q -~-~~-~~~-~~-~-
Đang tải