Yến Nhi Chỉ Đường Đi Đến Nyn Kid Shop Tại Nhà Mới | Nyn Kid 08/11/2018 | Punjab Express

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 08/11/2018

Chuyên mục: Cộng đồng

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Punjab Express8/11/2018 | YẾN NHI CHỈ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NYN KID SHOP TẠI NHÀ MỚI | NYN KID https://youtu.be/JJNpTrNFpGE
👉 Facebook của Nhi: https://www.facebook.com/nhiyennguyen1907
👉 INS : http://www.instagram.com/nhiyennguyenn_1907

👉 Facebook của NYN KID SHOP:
https://www.facebook.com/nynkidshop

👉 Tham gia gr để tương tác với Nhi: https://m.facebook.com/groups/1995996543752852

🔰Channel YouTube của Nhi🔰
👉 YẾN NHI CHANNEL
👉 NYN KID

👉 Liên hệ Quảng Cáo - Tài Trợ - Hợp tác

+ Email : lienhe@nynkid.com

#yennhichannel #yennhiofficial #nhiyennguyen #nyn #nynkid
Đang tải