Nguyễn Phú Trọng Ra Lệnh Cho Công An Tấn Công Linh Mục Đặng ...

0 lượt xem 15 video

Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho công an tấn công linh mục Đặng Hữu Nam và bà con giáo dân kiện Formosa

Thể loại: Cộng đồng

Kênh: Kênh chuyện lạ -sốc ly kỳ

Cập nhật lần cuối: 5 tháng trước

Đang tải thêm