Jun Vũ | Tiki.vn - Cùng Em Đi Khắp Thế Gian!

0 lượt xem 4 video

Jun Vũ | Tiki.vn - Cùng Em Đi Khắp Thế Gian!

Thể loại: Cộng đồng

Kênh: Tiki. vn

Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước

00:31

Jun Vũ | Tiki.vn - Cùng Em Đi Khắp Thế Gian (30s Version) 19/04/2018

Tiki. vn

19/04/2018 | Tháng 4 không chỉ là tháng mua sắm của em... 👫👫Mà đó còn là tháng em muốn cùng anh đi khắp thế gian này... 👫👫Là tháng em muốn cùng anh mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa... 👫👫Và dĩ nhiên em luôn muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc đẹ...
  • 0
  • 5 tháng trước

00:11

Jun Vũ | Tiki.vn - Cùng Em Đi Khắp Thế Gian (10s Version) 17/04/2018

Tiki. vn

17/04/2018 | Tháng 4 không chỉ là tháng mua sắm của em... 👫👫Mà đó còn là tháng em muốn cùng anh đi khắp thế gian này... 👫👫Là tháng em muốn cùng anh mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa... 👫👫Và dĩ nhiên em luôn muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc đẹ...
  • 0
  • 5 tháng trước

00:16

Jun Vũ | Tiki.vn - Cùng Em Đi Khắp Thế Gian (15s Version) 17/04/2018

Tiki. vn

17/04/2018 | Tháng 4 không chỉ là tháng mua sắm của em... 👫👫Mà đó còn là tháng em muốn cùng anh đi khắp thế gian này... 👫👫Là tháng em muốn cùng anh mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa... 👫👫Và dĩ nhiên em luôn muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc đẹ...
  • 0
  • 5 tháng trước

02:18

Jun Vũ | Tiki.vn - Cùng Em Đi Khắp Thế Gian 16/04/2018

Tiki. vn

16/04/2018 | Tháng 4 không chỉ là tháng mua sắm của em... 👫👫Mà đó còn là tháng em muốn cùng anh đi khắp thế gian này... 👫👫Là tháng em muốn cùng anh mỗi sáng thức dậy ở một nơi xa... 👫👫Và dĩ nhiên em luôn muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc đẹ...
  • 0
  • 5 tháng trước
Đang tải thêm