Hướng dẫn thực hiện bài nằm đẩy tạ đơn - Dumbbell Bench Press

244

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 20/04/2017

Chuyên mục: Cộng đồng

Thẻ: , , , , , ,

Hướng dẫn thực hiện bài nằm đẩy tạ đơn - Dumbbell Bench Press

Xem thêm