Giáo Sư Chuối - Chuối Thí Nghiệm | Oops Banana

115 lượt xem 106 video

Tổng hợp tất cả những video Thí Nghiệm, Thử Thách của Giáo Sư Chuối \ Oops Banana.

Thể loại: Cộng đồng

Kênh: Oops Banana

Cập nhật lần cuối: 2 ngày trước

07:04

Thử Tắm Cùng 2 Triệu Viên Đá Lạnh - Chúc Mừng 2 Triệu Subscribers (giáo Sư Chuối) | Oops Banana 27/06/2018 | Giáo Sư Chuối - Chuối Thí Nghiệm

Oops Banana

Giáo Sư Chuối - Chuối Thí Nghiệm27/6/2018 | ► Tham gia giveaway tặng áo tại đây: http://bit.ly/2KtaTJS ► Instagram của Chuối: https://www.instagram.com/oops.banana/ ► Facebook của Chuối: https://www.facebook.com/phamvanduit ► Gia nhập Biệt Đội Minions ...
  • 1
  • 2 tháng trước

06:36

Thử Thách Chơi Tất Cả Trò Chơi Mạo Hiểm Ở Đầm Sen Khô (giáo Sư Chuối) | Oops Banana 26/06/2018 | Giáo Sư Chuối - Chuối Thí Nghiệm

Oops Banana

Giáo Sư Chuối - Chuối Thí Nghiệm26/6/2018 | ► Instagram của Chuối: https://www.instagram.com/oops.banana/ ► Facebook của Chuối: https://www.facebook.com/phamvanduit ► Gia nhập Biệt Đội Minions tại: http://bit.ly/BietDoiMinions Bữa giờ rất nhiều bạn đặt...
  • 0
  • 2 tháng trước

07:17

Thử Thách 7 Ngày Ăn Chay (giáo Sư Chuối) 11/04/2018

Oops Banana

11/4/2018 | THỬ THÁCH 7 NGÀY ĂN CHAY (Giáo Sư Chuối) ► Instagram của Chuối: https://www.instagram.com/oops.banana/ ► Facebook của Chuối: https://www.facebook.com/phamvanduit ► Gia nhập Biệt Đội Minions tại: http://bit.ly/BietDoiMinions Cả nhà mình đó g...
  • 0
  • 4 tháng trước
Đang tải thêm