Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal!

3 lượt xem 7 video

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal!

Thể loại: Cộng đồng

Kênh: Tiki. vn

Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước

01:01

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực, Hừng Hực Săn Deal! (new Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 23/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 23/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 MUA SẮM KHÔNG GIỚI HẠN - ƯU ĐÃI VÔ HẠN! Hè đang đến gần, và nếu có cơ hội Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả n...
 • 1
 • 3 tháng trước

00:16

Chi Pu | Tiki.vn - Mua Sắm Không Giới Hạn, Còn Vui Hơn Cả Sinh Nhật! (15s Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 09/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 09/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 ƯU ĐÃI VÔ HẠN - CÒN VUI HƠN CẢ SINH NHẬT! Hè đang đến gần, và nếu có 3 Ngày Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả...
 • 1
 • 3 tháng trước

00:11

Chi Pu | Tiki.vn - Mua Sắm Không Giới Hạn, Còn Vui Hơn Cả Sinh Nhật! (10s Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 09/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 09/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 ƯU ĐÃI VÔ HẠN - CÒN VUI HƠN CẢ SINH NHẬT! Hè đang đến gần, và nếu có 3 Ngày Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả...
 • 0
 • 3 tháng trước

00:46

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực, Hừng Hực Săn Deal! (45s Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 09/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 09/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 MUA SẮM KHÔNG GIỚI HẠN - ƯU ĐÃI VÔ HẠN! Hè đang đến gần, và nếu có cơ hội Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả n...
 • 0
 • 3 tháng trước

00:06

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực, Hừng Hực Săn Deal! (5s Kv Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 09/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 09/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 MUA SẮM KHÔNG GIỚI HẠN - ƯU ĐÃI VÔ HẠN! Hè đang đến gần, và nếu có cơ hội Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả n...
 • 0
 • 3 tháng trước

00:30

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực, Hừng Hực Săn Deal! (30s Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 09/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 09/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 MUA SẮM KHÔNG GIỚI HẠN - ƯU ĐÃI VÔ HẠN! Hè đang đến gần, và nếu có cơ hội Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả n...
 • 2
 • 3 tháng trước

00:56

Chi Pu | Tiki.vn - Mua Sắm Không Giới Hạn, Ưu Đãi Là Vô Hạn! (full Version) | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. Vn 06/05/2018

Tiki. vn

Chi Pu | Tiki.vn - Mùa Hè Rạo Rực Hừng Hực Săn Deal! | Tiki. vn | 06/05/2018 | 💃💃 CHÀO HÈ 2018 💃💃 ƯU ĐÃI VÔ HẠN - CÒN VUI HƠN CẢ SINH NHẬT! Hè đang đến gần, và nếu có 3 Ngày Săn Sale Ưu Đãi Vô Hạn, bạn sẽ mua những gì? 🤔🤔 Tiki thì mua hết tất cả...
 • 0
 • 4 tháng trước
Đang tải thêm