Trên tay iPhone X

  • 2 lượt xem
  • 2 năm trước

iPhone X có thiết kế đẹp, màn hình chiếm toàn bộ mặt trước, nó đi kèm nhiều tính năng thời thượng. Zing.vn phiên dịch lại. Zing Công Nghệ - Chuyên mục video về Xe, Công nghệ của Zing.vn Đăng ký: https://goo.gl/nAOx9w Trang Công nghệ: http://news.zing.vn/cong-nghe.html Trang Xe: http://news.zing.vn/oto-xe-may.html Facebook: http://facebook.com/zingcongnghe Twitter: http://twitter.com/zingcongnghe YouTube: http://youtube.com/user/zingtechnology Instagram: http://instagram.com/zingcongnghe

03:31

Zing.vn | Zing.Công Nghệ | Đánh giá sản phẩm công nghệ | Tinh tế | Top 10 siêu xe không được chạy trên đường phố 15/01/2018 | Điện máy XANH

Zing.Công Nghệ

Điện máy XANH | 15/1/2018 | Zing.Công Nghệ | Đánh giá sản phẩm công nghệ | Tinh tế | 15/01/2018 | Zing Công Nghệ - Chuyên mục video về Xe, Công nghệ của Zing.vn Đăng ký: https://goo.gl/nAOx9w Trang Công nghệ: http://news.zing.vn/cong-nghe.html Trang X...
  • 1
  • 1 năm trước

2027 Series

Zing.Công Nghệ

Series video về tương lai công nghệ của Zing.vn

Xuất bản trên Zing.vn thứ 6 hàng tuần với các câu chuyện về công nghệ trong tương lai gần
  • 0
  • 9
Đang tải