Ông Trăng Miệng Cười | Duy Ngọc「Version」

  • 30 lượt xem
  • 8 tháng trước

05/09/2018 | ♫ Bài hát: Ông Trăng Miệng Cười ♫ Thơ: Ngô Bá Lục ♫ Nhạc: Trương Kiều Diễm ----------------------------------- ★ Subscribe Youtube: http://bit.ly/TheWingsBand ★ Facebook: http://bit.ly/FB_TheWings -----------------------------------

03:19

Haru Haru (BigBang) - Acoustic cover by The Wings Band

The Wings Band

25/03/2019 | Haru Haru Thanh xuân trong tôi không phải là thứ gì quá sâu nặng hay thấm đẫm nước mắt, đơn giản chỉ là những buổi chiều tà cùng lũ bạn chờ đợi giai điệu của "Haru Haru" cất lên qua chiếc đài radio cổ lỗ sĩ.... Đó là một buổi chiều đông ...
  • 0
  • 28 ngày trước

02:40

Ông Trăng Miệng Cười | Duy Ngọc「Version」

The Wings Band

05/09/2018 | ♫ Bài hát: Ông Trăng Miệng Cười ♫ Thơ: Ngô Bá Lục ♫ Nhạc: Trương Kiều Diễm ----------------------------------- ★ Subscribe Youtube: http://bit.ly/TheWingsBand ★ Facebook: http://bit.ly/FB_TheWings -----------------------------------
  • 30
  • 8 tháng trước
Đang tải