04:59

Đổi 11 Số Thành 10 Số, Cần Làm Gì Khỏi Mất Tài Khoản Zalo, Facebook? | Techmag Vietnam 15/08/2018 | Techwiki

TechMag Vietnam

TechWiki15/8/2018 | Đổi 11 số thành 10 số, cần làm gì khỏi mất tài khoản Zalo, Facebook? Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có quyết định chính thức yêu cầu các nhà mạng phải thực hiện việc chuyển đổi đổi đầu số từ thuê bao di động 11 số sang 1...
  • 0
  • 6 ngày trước