04:03

Anh sẽ đến BAN MÊ - hát trước ngàn khán giả -sáng tác Phương Phạm | PHƯƠNG PHẠM guitarist 0988732066 17/03/2019

PHƯƠNG PHẠM 0988732066

PHƯƠNG PHẠM guitarist 0988732066 | 17/3/2019 | ANH SẼ ĐẾN BAN MÊ Sáng tác : Phương Phạm Thèm một lần đến Ban Mê Để say men rượu cần, Nghiêng cả đại ngàn. Thèm một lần trở lại Ban Mê. Cùng lửa trại dốc cạn đêm... Anh bước tìm em chênh chao tiế...
  • 2
  • 6 ngày trước
Đang tải