YẾN NHI BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI NYN KID SLIME SHOP | NYN KID | Đập hộp và chơi thử đồ chơi mới 14/07/2018

  • 17 lượt xem
  • 6 tháng trước

Đập hộp và chơi thử đồ chơi mới | 14/7/2018 | YẾN NHI BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI NYN KID SLIME SHOP | NYN KID https://youtu.be/2Wcjw4u5jWI 👉 Facebook của Nhi: https://www.facebook.com/nhiyennguyenn1907 👉 INS : http://www.instagram.com/nhiyennguyenn_1907 🔰Channel YouTube của Nhi🔰 👉 YẾN NHI CHANNEL 👉 NYN KID 👉 Liên hệ Quảng Cáo - Tài Trợ - Hợp tác + Email : lienhe@nynkid.com #yennhichannel #yennhiofficial #nhiyennguyen #nyn #nynkid

Đang tải