12:21

Chủ Tịch Giả Vờ Rơi Iphone Thử Lòng Troll Người Đi Đường Và Cái Kết... Vlog #1 | Đạt Khói 05/03/2019

NONSTOP MUZIK REMIX

Đạt Khói | 5/3/2019 | ► Title : Chủ Tịch Giả Vờ Rơi Iphone Thử Lòng Troll Người Đi Đường Và CÁI KẾT... Vlog #1 Lời Ngỏ: Đây Là video đầu tay của đạt cũng chưa có nhiều kinh nghiệm quay hay nói nên anh em có gì góp ý tưởng giúp đạt phát triển thêm cho n...
  • 0
  • 19 ngày trước