16:30

Thvl | Người Nghệ Sĩ Đa Tài 2017 - Tập 11[5]: Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà - Quốc Đại 29/01/2018

Người nghệ sĩ đa tài

29/01/2018 | 12 nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mang đến Người nghệ sĩ đa tài 2017 những màn trình diễn sở đoản ấn tượng trong từng khoảnh khắc: Quốc Đại, Khánh Phương, Liêu Hà Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Hữu Tín, Bạch Long, Tấn Bo, Nguyễn Huy, Lý Thanh Thảo, Vũ Mạn...
  • 8
  • 8 tháng trước

17:23

Thvl | Người Nghệ Sĩ Đa Tài 2017 - Tập 10[3]: Ngọc Hồn – Quốc Đại, Lê Dương Bảo Lâm 22/01/2018

Người nghệ sĩ đa tài

22/01/2018 | 12 nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mang đến Người nghệ sĩ đa tài 2017 những màn trình diễn sở đoản ấn tượng trong từng khoảnh khắc: Quốc Đại, Khánh Phương, Liêu Hà Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Hữu Tín, Bạch Long, Tấn Bo, Nguyễn Huy, Lý Thanh Thảo, Vũ Mạn...
  • 3
  • 8 tháng trước

08:05

Thvl | Người Nghệ Sĩ Đa Tài 2017 - Tập 8[3]: Tình Người Kiếp Thú - Lê Dương Bảo Lâm 08/01/2018

Người nghệ sĩ đa tài

08/01/2018 | 12 nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mang đến Người nghệ sĩ đa tài 2017 những màn trình diễn sở đoản ấn tượng trong từng khoảnh khắc: Quốc Đại, Khánh Phương, Liêu Hà Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Hữu Tín, Bạch Long, Tấn Bo, Nguyễn Huy, Lý Thanh Thảo, Vũ Mạn...
  • 4
  • 9 tháng trước

12:20

Thvl | Người Nghệ Sĩ Đa Tài 2017 - Tập 7[2]: Alibaba Và Bốn Mươi Tên Cướp - Nguyễn Huy 01/01/2018

Người nghệ sĩ đa tài

01/01/2018 | 12 nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mang đến Người nghệ sĩ đa tài 2017 những màn trình diễn sở đoản ấn tượng trong từng khoảnh khắc: Quốc Đại, Khánh Phương, Liêu Hà Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Hữu Tín, Bạch Long, Tấn Bo, Nguyễn Huy, Lý Thanh Thảo, Vũ Mạn...
  • 0
  • 9 tháng trước