00:40

QUAY LƯNG VỀ NHAU | LÊ BẢO BÌNH - Trailer

Lê Bảo Bình

20/01/2019 | #QuayLungVeNhau #LeBaoBinh MV chính thức: 19h00 | /22/01/2019 Sáng tác / Composer: Lê Bảo Bình Hòa âm phối khí / Music Producer: Minh Thụy Thu Âm / Recoding : Chiến Lê Đạo diễn / Director: Anh Quân ▶Facebook Lê Bảo Bình : https://www.f...
  • 10
  • 2 tháng trước
Đang tải