Tết Đong Đầy - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Duck V x Homieboiz (Trọng RMX Remix) | HOA HỒNG DẠI MUSIC 27/01/2019

  • 51 lượt xem
  • 21 ngày trước

HOA HỒNG DẠI MUSIC | 27/1/2019 | Tết Đong Đầy - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Duck V x Homieboiz (Trọng RMX Remix) ------------ MV Gốc: https://www.youtube.com/watch?v=ZWzEh1Y9x7A LINK MP3 : http://bit.ly/tetdongday LINK soundcloud :http://bit.ly/soundcloudTETDONGDAY -------- TẾT ĐONG ĐẦY Làm Nhạc: Duck V Sáng Tác: Nguyễn Khoa Rap: Kay Trần Remix: Trọng RMX ------- Fb Trọng RMX: https://www.facebook.com/HOANGTRONG.rmx ================================= ★ Manager: http://bit.ly/MANAGERTAMMEO ================================= ★ Nguyễn khoa: http://bit.ly/nguyenkhoahbz ★ Lub nguyễn: http://bit.ly/lubnguyenhbz ★ Kay trần: http://bit.ly/kaytranhbz ★ Tronie: http://bit.ly/tronieHBZ ★ Duck V: http://bit.ly/duckvhbz ★ Kass: http://bit.ly/kasshbz ★ Tiểu tạ: http://bit.ly/tieutahbz ================================= ✩ Homieboiz page: http://bit.ly/HOMIEBOIZPAGE ✩ Hộp thư đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng: http://bit.ly/HOMIEBOIZPAGE

02:22

Untitled - VTs (Official Lyric Video)

HOA HỒNG DẠI MUSIC

17/02/2019 | Untitled - VTs (Official Lyric Video) ------- Tên bài nhạc: Untitled Tên nghệ sĩ: VTs Facebook: https://www.facebook.com/vinh.vts Instagram: https://www.instagram.com/vinhpham06/ ---------- ➤ Giúp HHD đạt 1.000.000 subscribe: http://m...
  • 0
  • 16 giờ trước
Đang tải