#GoogleAdsTutorials Cách Tạo Chiến Dịch Hiển Thị Thông Minh | Google Vietnam 07/02/2019

  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước

7/2/2019 | Chiến dịch hiển thị thông minh sẽ tự động hóa quảng cáo, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu của bạn để giúp bạn làm việc nhanh hơn, làm việc thông minh hơn và giành được nhiều hơn. Cách bật phụ đề tiếng Việt https://goo.gl/AfrTao Chào mừng bạn đến với YouTube của Google Vietnam! ✰ CÁC LINK QUAN TRỌNG ✰ ° Đăng ký tài khoản Google Ads: https://ads.google.com/intl/vi_vn/home/ ° Nhận cập nhật về Google Ads: https://facebook.com/VNGoogleAds ° Gặp vấn đề về Google Ads: ╰ Đặt câu hỏi trên Cộng Đồng https://g.co/CongDongGoogleAds ╰ Tự tìm hiểu Trung Tâm Trợ Giúp https://support.google.com/googleads

04:51

#GoogleAdsTutorials Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động của Chiến Lược Đặt Giá Thầu Thông Minh | Google Vietnam 27/02/2019

Google Vietnam

Google Vietnam | 27/2/2019 | Chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho phép bạn quản lý giá thầu của mình một cách hiệu quả. Sau khi triển khai chiến lược Đặt giá thầu thông minh, hãy tìm hiểu thời điểm và cách đánh giá hiệu quả hoạt động của bạn trong Go...
  • 0
  • 4 tháng trước

01:17

Chiến Dịch Thông Minh là Gì? | Google Vietnam 11/02/2019

Google Vietnam

11/2/2019 | Chiến dịch thông minh là loại chiến dịch mặc định mới trong Google Ads. Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng tạo quảng cáo trong vài phút, tiếp cận các khách hàng phù hợp và quay trở lại tập trung vào công việc sở trường của bạn — điều hành doan...
  • 1
  • 4 tháng trước