Những Bản Hay

Điện Lạnh Trung Thành

💞💖💖Cuộc đời là một vòng quay không trọn vẹn .Chúng ta cứ mải mê tìm kiếm mảnh ghép của mình, có khi lầm tưởng, có khi muộn màng, và có khi chẳng bao giờ thấy🎶🎼
Bởi hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái chăn rất hẹp, người này co thì người kia sẽ lạnh. Đến rồi đi, hợp rồi tan, yêu rồi buông là những lẽ thường tình và không ưu ái riêng ai🎹🎵🎸
Thế nên đừng bao giờ cố tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy học cách yêu một người theo cách hoàn hảo nhất bạn có thể !💏🎄🎋🎍💑🎈🎈
 • 0
 • 1
Đang tải

  Những Bản Hay

  Điện Lạnh Trung Thành

  💞💖💖Cuộc đời là một vòng quay không trọn vẹn .Chúng ta cứ mải mê tìm kiếm mảnh ghép của mình, có khi lầm tưởng, có khi muộn màng, và có khi chẳng bao giờ thấy🎶🎼
  Bởi hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái chăn rất hẹp, người này co thì người kia sẽ lạnh. Đến rồi đi, hợp rồi tan, yêu rồi buông là những lẽ thường tình và không ưu ái riêng ai🎹🎵🎸
  Thế nên đừng bao giờ cố tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy học cách yêu một người theo cách hoàn hảo nhất bạn có thể !💏🎄🎋🎍💑🎈🎈
  • 0
  • 1