Lễ hội Then Kin Pang ở xã Khổng Lào | Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu 16/04/2019

  • 5 lượt xem
  • 1 tháng trước

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu | 16/4/2019 | Lễ hội Then Kin Pang ở xã Khổng Lào - Kênh :https://www.youtube.com/ĐàiPhátThanhTruyềnHìnhLaiChâu - Tin tức - Thời sự Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=CyWRO8dU6E0&list=PLurg6yt_30tShe5LBNSo8Sz3R3It_YYbI -Nhạc dân tộc Mông: https://www.youtube.com/watch?v=gp3gs9fxCcI&list=PLurg6yt_30tSenya_5bO3fV0ItE54w2uV - Ẩm thực vùng cao | Ẩm thực Tây Bắc: https://www.youtube.com/watch?v=DGPWJBs9kJs&list=PLurg6yt_30tTtRGOcW--hf-ymh8dvitxe - Du lịch Lai Châu | Khám Phá Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=fLE4CWSBSLo&list=PLurg6yt_30tTzaVUUsw5aWZZz-SKuz6pl - Y tế Sức khỏe Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=Rjy02PGUtUo&list=PLurg6yt_30tR8NNnvawTG9BMDSWUK1VAo - Múa dân tộc Thái | Ca Nhạc Dân Tộc Thái: https://www.youtube.com/watch?v=QCo3-eALe1M&list=PLurg6yt_30tQPX0solcw-G5HSMqW5ado_ - Ký Sự Điện Biên Phủ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLurg6yt_30tT274-z5k58RC-PlCLVeDFP #ĐàiPhátThanhTruyềnHìnhLaiChâu

21:39

Thời sự Lai Châu | Ngày 22/05/2019 | Tin tức Thời sự Lai Châu | Bản tin tối | Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu | 22/5/2019 | Thời sự Lai Châu | Ngày 22/05/2019 | Tin tức Thời sự Lai Châu | Bản tin tối - Kênh :https://www.youtube.com/ĐàiPhátThanhTruyềnHìnhLaiChâu - Tin tức - Thời sự Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=Cy...
  • 0
  • 2 ngày trước

12:29

Thực hiện tiêu chí nông thôn mới | Hành động để cuộc sống tốt đẹp hơn | Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu 22/05/2019

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu | 22/5/2019 | Thực hiện tiêu chí nông thôn mới | Hành động để cuộc sống tốt đẹp hơn - Kênh :https://www.youtube.com/ĐàiPhátThanhTruyềnHìnhLaiChâu - Tin tức - Thời sự Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=CyWRO8dU...
  • 0
  • 2 ngày trước

15:30

Thời sự Lai Châu | Ngày 22/05/2019 | Tin tức Thời sự Lai Châu | Bản tin trưa | Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu | 22/5/2019 | Thời sự Lai Châu | Ngày 22/05/2019 | Tin tức Thời sự Lai Châu | Bản tin trưa - Kênh :https://www.youtube.com/ĐàiPhátThanhTruyềnHìnhLaiChâu - Tin tức - Thời sự Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=C...
  • 0
  • 2 ngày trước

22:25

Thời sự Lai Châu | Ngày 21/05/2019 | Tin tức Thời sự Lai Châu | Bản tin tối | Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lai Châu | 21/5/2019 | Thời sự Lai Châu | Ngày 21/05/2019 | Tin tức Thời sự Lai Châu | Bản tin tối - Kênh :https://www.youtube.com/ĐàiPhátThanhTruyềnHìnhLaiChâu - Tin tức - Thời sự Lai Châu: https://www.youtube.com/watch?v=Cy...
  • 0
  • 3 ngày trước
Đang tải