Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua dịch vụ Bưu chính | ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG 22/05/2019

  • 0 lượt xem
  • hôm qua

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | 22/5/2019 | Kênh Video chính thức của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Giang. Tòa soạn: Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (+84) - 0204 - 3854404 Email: toasoan@bacgiangtv.vn Website: http://www.bacgiangtv.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/bacgiangtv.vn/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEyD3HHCcLyogze3Y48M9iw/featured

01:28

Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua dịch vụ Bưu chính | ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG 22/05/2019

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | 22/5/2019 | Kênh Video chính thức của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Giang. Tòa soạn: Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (+84) - 0204 - 3854404 Email: toasoan@bacgiangt...
  • 0
  • hôm qua

03:29

Nông dân thiệt hại do Cam mắc bệnh vàng lá gân xanh | ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG 21/05/2019

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | 21/5/2019 | Kênh Video chính thức của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Giang. Tòa soạn: Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (+84) - 0204 - 3854404 Email: toasoan@bacgiangt...
  • 0
  • 2 ngày trước

02:43

Câu chuyện văn hóa giao thông trên các tuyến đường | ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG 20/05/2019

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | 20/5/2019 | Kênh Video chính thức của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Giang. Tòa soạn: Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (+84) - 0204 - 3854404 Email: toasoan@bacgiangt...
  • 0
  • 3 ngày trước

02:23

Tư tưởng tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh | ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG 20/05/2019

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG | 20/5/2019 | Kênh Video chính thức của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Giang. Tòa soạn: Đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (+84) - 0204 - 3854404 Email: toasoan@bacgiangt...
  • 0
  • 3 ngày trước
Đang tải