[Vietsub + Kara] Nguyệt Xuất - Lục Hổ ft Hoàng Nhã Lị | OST Hạo Lan Truyện | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 17/01/2019

 • 115 lượt xem
 • 4 tháng trước

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 17/1/2019 | * Bản dịch thơ cuối bài được trích trong bài Nguyệt Xuất 1,2,3 ( Trăng Ló 1,2,3 ) ( Bản dịch : Tạ Quang Phát ) Trans : Hoành Hoành Sub : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Vui lòng không reup và mang bản dịch đi nơi khác. ------------------------------------

03:54

[Vietsub + Kara] Tâm Tỏa - Kim Nhuận Cát《OST Bạch Phát Vương Phi》| 心锁 - 金润吉 《白发王妃》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 21/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 21/5/2019 | Song : Tâm Tỏa - 心锁 Singer : Kim Nhuận Cát - 金润吉 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发王妃 ---------------------------------------- Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Lyly Nguyen Do not re-up ------------...
 • 0
 • 19 giờ trước

05:35

[Vietsub + Kara] MV Rời Thuyền - Tô Tỉnh《OST Bạch Phát Vương Phi》| 离舟 - 苏醒 《白发王妃》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 20/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 20/5/2019 | Song : Li Châu ( Rời Thuyền ) - 离舟 Singer : Tô Tỉnh - 苏醒 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发王妃 ------------------------------------ Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Do not re-up ------...
 • 0
 • hôm qua

04:12

[Vietsub + Kara] Như Tuyết - Lý Trị Đình《OST Bạch Phát Vương Phi》| 若雪 - 李治廷 《白发王妃》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 20/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 20/5/2019 | Song : Như Tuyết - 若雪 Singer : Lý Trị Đình - 李治廷 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发王妃 -------------------------------------- Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect trans : Kirena Jang Do not re-up. ------...
 • 0
 • hôm qua

05:33

[Vietsub + Kara] Li Châu - Tô Tỉnh《OST Bạch Phát Vương Phi》| 离舟 - 苏醒 《白发王妃》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 17/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 17/5/2019 | Song : Li Châu ( Rời Thuyền ) - 离舟 Singer : Tô Tỉnh - 苏醒 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发王妃 ------------------------------------ Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Do not re-up ------...
 • 0
 • 4 ngày trước

04:46

[Vietsub + Kara] Hồng Trần Ấm Áp - Lục Dực《OST Bạch Phát Vương Phi》| 红尘微烫 - 陆翊 《白发王妃》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 16/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 16/5/2019 | Song : Hồng Trần Ấm Áp - 红尘微烫 Singer : Lục Dực - 陆翊 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发王妃 ----------------------------------- Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Do not reup. --------------...
 • 0
 • 5 ngày trước

04:07

[Vietsub + Kara] Mời Trăng - Lý Kỳ 《OST Bạch Phát Vương Phi》| 邀月 - 李琦 《白发王妃》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 15/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 15/5/2019 | Song : Mời Trăng - 邀月 Singer : Lý Kỳ - 李琦 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发王妃 ------------------------------------- Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Lyly Nguyen Do not reup. --------------------...
 • 0
 • 6 ngày trước

04:05

[Vietsub + Kara] Bóng Chiều - Tiêu Ức Tình 《OST Thính Tuyết Lâu》| 夕影 - 萧忆情 《听雪楼》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 13/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 13/5/2019 | Song : Bóng Chiều - 夕影 Singer : Tiêu Ức Tình - 萧忆情 Movie : Thính Tuyết Lâu - 听雪楼 ---------------------------------- Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Do not reup. -------------------...
 • 0
 • 8 ngày trước

05:03

[Vietsub + Kara] Tiểu Chí - Úc Khả Duy ft Lý Trị Đình《OST Bạch Phát Vương Phi》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 13/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 13/5/2019 | Song : Tiểu Chí - 小至 Singer : Úc Khả Duy ft Lý Trị Đình - 郁可唯 & 李治廷 Movie : Bạch Phát Vương Phi - 白发 ------------------------------------------ Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Ling Ling Type + Enc : Hoành Hoành Do n...
 • 0
 • 8 ngày trước

04:16

[Vietsub + Kara] Nhân Phong Khởi - Tô Thi Đinh 《OST Thính Tuyết Lâu》| 因风起 - 苏诗丁 《听雪楼》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 12/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 12/5/2019 | Song : Nhân Phong Khởi ( Vì Gió Nổi Lên ) - 因风起 Singer : Tô Thi Đinh - 苏诗丁 Movie : Thính Tuyết Lâu - 听雪楼 ---------------------------------------- Translator : Mèo Subber : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Do not re-up....
 • 0
 • 9 ngày trước

03:36

[Vietsub + Kara] Huyết Vi - Diệp Huyền Thanh 《OST Thính Tuyết Lâu》 | 血薇 - 叶炫清 《听雪楼》 | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 10/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 10/5/2019 | Song : Huyết Vi - 血薇 Singer : Diệp Huyền Thanh - 叶炫清 Movie : Thính Tuyết Lâu - 听雪楼 ---------------------------------- Translator : Trần Thanh Mỹ Subber : Hoành Hoành Effect : Kirena Jang Do not reup. -----------------...
 • 0
 • 11 ngày trước

03:51

[Vietsub + Kara] Người Bạn Thân Thương Nhất - Mã Lật | OST Anh Chỉ Thích Em | Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 09/05/2019

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包

Bánh Bao Nhỏ - 小笼包 | 9/5/2019 | #QuanTriều_NgũNhất Song : Người Bạn Thân Thương Nhất - 最相爱的朋友 Singer : Mã Lật - 马栗 Movie : Anh Chỉ Thích Em - 我只喜欢你 -------------------------------------- Translator : Trà My Lê Nguyễn Subber : Hoành Hoành Effect : Kiren...
 • 0
 • 12 ngày trước
Đang tải