Bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN” – Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT | AMEN Tv 12/01/2019

  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước

12/1/2019 | Bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN” – Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT Nhân sự kiện Vườn Rau Lộc Hưng bị cưỡng chế từ ngày 04.01.2019 --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/ Website: http://www.tinmungchonguoingheo.com Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN #AmenTV #TMCNN #GNsP

Đang tải