Xuất Hiện Đệ Tử Mc Nguyễn Ngọc Ngạn Hát Bolero Hay Nhức Nách | Saigon By Night 01 - Phần 2

17

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

01/06/2018 | Vùng Lá Me Bay - Lê Cường
Saigon By Night
Phần 1 Saigon By night 01. Link: https://www.youtube.com/watch?v=T_X2hAhqnsM
Phần 2 Saigon By night 01. Link: https://youtu.be/OMyPlx2_ot4
Kênh Youtube của Lê Cường.
facebook : https://www.facebook.com/100002557782546
LH công việc : 0937281368
Đang tải