Wiktoria - Perfect Memory (lyric Video)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 31/07/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

31/07/2018 | Lyric video to Wiktoria´s single “Perfect Memory”!

Follow Wiktoria:
https://www.facebook.com/WiktoriaMusic
https://www.instagram.com/wiktoriajohansson/
https://twitter.com/WiktoriaVJ

More videos from Wiktoria:
https://www.youtube.com/watch?v=AQ_Fxx1bFxc
https://www.youtube.com/watch?v=iaoS7cC9VFg

Listen to Wiktoria on Spotify:
https://open.spotify.com/artist/3gbaHBYDy62irTs0ZsHNmi?si=TtMVHOg6QdGtc1066NILHg

http://vevo.ly/8SHfBD
Đang tải