Wanna One (워너원) - '켜줘 (light)' M/v

8

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 04/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

04/06/2018 | ♬ Available on iTunes, Apple Music : https://apple.co/2M4mzRm
Listen on Spotify : https://spoti.fi/2JfouVz

장밋빛 골든에이지를 향한 비상!
Wanna One Special Album "1÷χ=1 (UNDIVIDED)"

'켜줘(Light)'는 "빛이 되어 날 밝혀주는 너의 마음을 채우겠다"는 마음과 어떠한 것으로도 나뉠 수 없는 완전한 사랑의 이야기를 담은 곡이다.

More About Wanna One @
Official Facebook: https://www.facebook.com/WannaOne.official
Official Twitter: https://twitter.com/WannaOne_twt
Official Instagram: https://www.instagram.com/wannaone.official
Official Post: http://post.naver.com/wannaone_official
Official fan cafe: http://cafe.daum.net/WannaOneOfficial
Đang tải