Terrible Elves | Rudy Mancuso & Juanpa Zurita

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 25/12/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25/12/2018 | WATCH MORE LUCAS & LORENZO ▶ https://youtube.com/playlist?list=PLEKh8p2zZRX_zWbVJfTk_LDsDQcYmSjmU

WATCH MORE ▶ https://youtu.be/pye3hnGrd5U

SUBSCRIBE HERE ► https://www.youtube.com/channel/UC5jkXpfnBhlDjqh0ir5FsIQ?sub_confirmation=1

THANKS FOR WATCHING! LIKE & SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS!
-----------------------------------------------------------
FIND ME ON:
Instagram | http://instagram.com/rudymancuso
Twitter | http://twitter.com/rudymancuso
Facebook | http://facebook.com/rudymancuso

CAST:
Rudy Mancuso | http://youtube.com/c/rudymancuso
Juanpa Zurita | https://youtube.com/c/eljuanpazurita

FOLLOW THE SHOTS FAMILY ▶ http://instagram.com/theshotsfamily

Shots Studios Channels:
Alesso | http://youtube.com/c/alesso
Anitta | http://youtube.com/c/anitta
Anwar Jibawi | http://youtube.com/c/anwar
Awkward Puppets | http://youtube.com/c/awkwardpuppets
Delaney Glazer | http://youtube.com/c/deeglazer
Hannah Stocking | http://youtube.com/c/hannahstocking
Juanpa Zurita | http://youtube.com/c/juanpa
Lele Pons | http://youtube.com/c/lelepons
Rudy Mancuso | http://youtube.com/c/rudymancuso
Shots Studios | http://youtube.com/c/shots
Verticals | http://youtube.com/c/verticals

#Rudy
#RudyMancuso
Đang tải