Taylor Swift - #vevocertified, Pt. 1: Award Presentation

11

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 28/07/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , ,

Taylor's biggest fans present her with #VEVOCertified awards for "Mine," "Love Story" and "You Belong With Me." and get a little surprise in the process!

http://vevo.com/certified
http://youtube.com/vevocertified

(C) 2012 Big Machine Records, LLC.
Đang tải