Swimming Girls - Asking For It

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 30/08/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , ,

30/08/2018 | Stream / Download 'Asking For It' at: http://yucatan.io/SGaskingforit

Follow Swimming Girls:
http://yucatan.io/SG.Facebook
http://yucatan.io/SG.Twitter
http://yucatan.io/SG.Instagram
http://yucatan.io/SG.Spotify

Video credits:
Director - Aidan Zamiri
AD - Florence Lamy
Stylist - Anja Maye
Stylist Assisant - Lula Ososki
Hair and Makeup - Emilie Louizides

© 2018 Yucatan Records
Đang tải