Supper Moment 風箏 Mv

7

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/02/2017

Chuyên mục: Âm nhạc, International Pop

平衡線- 就是沒法相聚的一刻來到年底,Supper Moment派上一曲《風箏》,他們認為是一首單純的情歌,記錄都市人脆弱的感情,就如一只失控風箏。...
Đang tải