Stray Kids "i Am You" M/v

9

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 22/10/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22/10/2018 | Stray Kids(스트레이 키즈) "I am YOU" M/V

Stray Kids 3RD MINI ALBUM "I am YOU"
iTunes & Apple Music: https://goo.gl/EVjVvM
Spotify: https://goo.gl/mKkfTJ

Stray Kids Official YouTube: https://www.youtube.com/c/StrayKids
Stray Kids Official Facebook: https://www.facebook.com/JYPEStrayKids/
Stray Kids Official Twitter: https://twitter.com/Stray_Kids
Stray Kids Official Fan's: https://fans.jype.com/StrayKids

Copyrights 2018 ⓒ JYP Entertainment. All Rights Reserved.
Đang tải