Snow Patrol - Run

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 26/06/2009

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , ,

27/06/2009 | Brand new album WILDNESS is out now: http://SnowPatrol.lnk.to/WildnessID

Playlists: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzkq0PAKN1Llm4Rbt-5y_CwbNznWW1xM4
https://SnowPatrol.lnk.to/SpotifyCompleteID

https://www.youtube.com/watch?v=XqYWcp1JH7Y&t=0s&list=PLzkq0PAKN1Llm4Rbt-5y_CwbNznWW1xM4&index=2

Music video by Snow Patrol performing Run. (C) 2004 Polydor Ltd. (UK)
Đang tải