Simon & Garfunkel - I Am A Rock

2

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Folk, Rock, Legend

"Don't talk of love,
Well i've herad the word before.
It's sleeping in my mermory;
And I won't disturb the slumber
Of feelings that I've died.
if i never loved, I never would ahve cried.
I am a rock. I am an island."
Đang tải