Shawn Mendes - This Is What It Takes (audio)

125

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/04/2015

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Pop, Viral Tunes

Thẻ: , , , , , , , , ,

Best of Shawn Mendes: https://goo.gl/kcEHK5
Subscribe here: https://goo.gl/aBcEw6

Music video by Shawn Mendes performing This Is What It Takes. (C) 2015 Island Records, a division of UMG Recordings, Inc.
Đang tải