Selena Gomez | Postcards From The Road

0 lượt xem 3 video

Join Selena Gomez behind the scenes in her Postcards From The Road playlist, including visits to Rio de Janeiro, Cordoba and Sao Paolo!

Thể loại: Âm nhạc

Kênh: SelenaGomezVEVO

Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước

Đang tải thêm