Said The Sky X Dabin - Superstar (feat. Linn)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 22/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , ,

22/06/2018 | Some of my favourite songs on Spotify!!!! http://bit.ly/SuicideSheepSpotify

Superstar!
Download... https://fanlink.to/SUPERSTAR

Said The Sky
https://soundcloud.com/said-the-sky
https://www.facebook.com/saidthesky
https://twitter.com/SaidTheSky
http://saidthesky.com/

Dabin
https://soundcloud.com/dabinlee
https://www.facebook.com/dabinmusic
https://twitter.com/iamdabinlee
https://www.youtube.com/user/dabinmusic
https://www.instagram.com/dabinmusic/

Linn
http://instagram.com/itsmelinn_/
http://facebook.com/itslinnmusic/
http://soundcloud.com/linn-jans
https://twitter.com/itslinnmusic

Released by Seeking Blue

Artwork by Jane Nane
https://www.artstation.com/artwork/0WO98
https://www.instagram.com/janenanes/
https://twitter.com/JaneNaneArt

Full channel playlist on Spotify!!!!
http://bit.ly/MrSuicideSheepSpotify

Insta Sheepy
http://bit.ly/2wFQNSb

Sheepy Colouring Book
http://amzn.to/2zNijSG

Sheepy Shop
http://bit.ly/2uJA402

Sheepy News
http://bit.ly/2fhUNQB

Submit Tracks + Art
http://bit.ly/2aPHMvw
Đang tải