Rosé - 'eyes Closed (halsey)' Cover

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 10/02/2019

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , ,

10/02/2019 | Title: 'Eyes Closed'
Cover by ROSÉ

Original Song by Halsey
Written by Happy Perez, Halsey, Cashmere Cat, Benny Blanco, The Weeknd
Published by Songs Music Publishing LLC, Songs of Universal Inc & Universal Music Group

🎧SoundCloud: https://soundcloud.com/yg-entertainment/rose_eyesclosed

#SPECIAL_COVER_BY #ROSÉ #EYES_CLOSED #HALSEY #로제 #BLACKPINK #블랙핑크 #YG
Đang tải