Rob Baird - I Tried - 1/8/2019 - Paste Studios - New York, Ny

6

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/01/2019

Chuyên mục: Âm nhạc, Country

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rob Baird - I Tried
Recorded Live - Paste Studios - New York, NY
More Rob Baird: https://www.pastemagazine.com/search?t=Rob+Baird&m=Video

Audio: Bob Mallory
Video: Brad Wagner
Đang tải