Red Garland Trio - 'tis Autumn

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Jazz

RED GARLAND - piano PAUL CHAMBERS - bass ART TAYLOR - drums 1958.
Đang tải