Prologue Film : Itzy? Itzy!

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 20/01/2019

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20/01/2019 | PROLOGUE FILM : ITZY? ITZY!

[ITZY Official]
http://ITZY.jype.com
https://www.youtube.com/c/ITZY
http://www.facebook.com/OfficialITZY
http://www.twitter.com/ITZYOfficial
http://fans.jype.com/ITZY

#JYP #ITZY #있지

Copyrights 2019 ⓒ JYP Entertainment. All Rights Reserved
Đang tải