Ph-1 - 무리야(flaker) (prod. Thurxday) M/v (kor/eng)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 24/11/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Korean-Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Album [staying]
iTunes: https://itunes.apple.com/kr/album/staying-single/1444258419
Spotify: https://open.spotify.com/album/0wt5vsju4vmgCbQ91SVAZo

Today's To Do List:
1. Chill at home
2. Eat gummy bear
3. Listen to [staying]

Get more information here🔥
@pH-1
Instagram: https://www.instagram.com/ph1boyyy/
Twitter: https://twitter.com/ph1boyyy

@Thurxday
Instagram: https://www.instagram.com/mokyofuckyo/

@h1ghrmusic
Instagram: https://www.instagram.com/h1ghrmusic
Facebook: https://www.facebook.com/H1GHRMUSICOF...
Twitter: https://twitter.com/H1GHRMUSIC

#pH1 #무리야 #H1GHRMUSIC
#staying #thurxday
Đang tải