Peaceful Piano Moods

0 lượt xem 5 video

Release Date: Aug 5th, 2015
(C) 2015 Silent Star Music

Thể loại: Âm nhạc

Kênh: Music Albums

Cập nhật lần cuối: 11 tháng trước

03:53

Yiruma, (이루마) - Kiss The Rain

Music moods

이루마 베스트 앨범 수록곡 “Kiss The Rain” 10주년을 기념하여 새롭게 연주한 이루마 앨범 [The Best Reminiscent 10th Anniversary]는 신선한 감각을 더해...
  • 79
  • 3 năm trước

03:30

Yiruma, (이루마) - River Flows In You

Music moods

이루마 베스트 앨범 수록곡 “River Flows In You” 10주년을 기념하여 새롭게 연주한 이루마 앨범 [The Best Reminiscent 10th Anniversary]는 신선한 감각을 더해 재해석한 히트곡이 수록되었으며 신곡인 'Reminiscent', LG TV 광고음악 'Infinia', 시크릿가든 OST '동화'가 함께 수록되었다. Yiruma, a popular Korean pianist and composer release...
  • 98
  • 3 năm trước
Đang tải thêm