Passenger | Eagle Bear Buffalo - Behind The Scenes

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 26/10/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26/10/2018 | Directed and edited by Jarrad Seng (www.jarradseng.com)
Footage by Jarrad Seng and Chris Vallejo

Passenger's new album 'Runaway’ is out now – https://Passenger.lnk.to/RunawayID
Tour Tickets on sale now - https://passengermusic.com/live/

Follow Passenger
Online: https://passengermusic.com
Facebook: https://Passenger.lnk.to/FacebookID
Twitter: https://Passenger.lnk.to/TwitterID
Instagram: https://Passenger.lnk.to/InstaID
Spotify: https://Passenger.lnk.to/SpotifyID
Apple Music: https://Passenger.lnk.to/AppleMusicID
YouTube: https://Passenger.lnk.to/YouTubeID
Deezer: https://Passenger.lnk.to/DeezerID
Đang tải