No - Meghan Trainor Cover By Tanner Patrick

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/02/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Rare, Pop, Viral Tunes

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I love Meghan Trainor's new song, "NO"! Get this version on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/no-single/id1104597113 Can't wait to hear the full album. I had a blast singing this song...
Đang tải