Nina Simone: Liberian Calypso

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 03/02/2013

Chuyên mục: Âm nhạc

Release by the Estate of Nina Simone:
"Liberian Calypso" by Nina Simone
Recording session: Live, April 13, 2000 in São Paulo, Brazil
Đang tải