Nina Simone: Black Is The Color Of My True Love's Hair

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 15/02/2013

Chuyên mục: Âm nhạc

"Black Is The Color Of My True Love's Hair" by Nina Simone, featuring Emil Latimer
Recording session: Live, June 1969 at Amherst in Massachusetts
Đang tải