Nicki Minaj - Familia (feat. Anuel Aa & Bantu) (lyrics) (spider-man: Soundtrack)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/12/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Hip Hop & Rap, Rap

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nicki Minaj - Familia

Connect with Nicki
https://www.facebook.com/nickiminaj
https://www.instagram.com/nickiminaj/
https://twitter.com/nickiminaj
https://www.mypinkfriday.com/

nicki minaj,nicki minaj boyfriend,nicki minaj new,nicki minaj tmz,nicki minaj 2018,nicki minaj dating,nicki minaj good form,nicki minaj new boyfriend,nicki,minaj,nicki minaj bf,nicki minaj guy,nicki minaj ass,nicki minaj fefe,nicki minaj video,nicki minaj fight,nicki minaj album,nicki minaj queen,nicki minaj new bf,nicki minaj new guy,nicki minaj new man,nicki minaj keeneth,nicki minaj twerking
Đang tải