Người Lạ Thân Quen - Những Bản Cover Độc Đáo

0 lượt xem 5 video

Không chỉ sử dụng beat có sẵn, những bản cover này phối lại bài hát theo một phong cách mới, thêm rap hoặc tự đệm nhạc cụ mang đến màu sắc mới cho bản cover của mình

Poppy Nhật Liêm: https://www.youtube.com/watch?v=CteBWLbrkoc&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz
Cocha: https://www.youtube.com/watch?v=HR4J_Ou7OkE&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz&index=1
Michelle NGN: https://www.youtube.com/watch?v=fr6U4LMbaWI&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz&index=2
Đông Hải: https://www.youtube.com/watch?v=dGKH7RJbJcg&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz&index=3
Ngọc Huyền: https://www.youtube.com/watch?v=Zb7RvB8iy8I&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz&index=4
Đạt Lee: https://www.youtube.com/watch?v=Xz8KdgAG-HM&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz&index=5
Tithan: https://www.youtube.com/watch?v=tpRJqxWmWUE&index=6&list=PLtHcBIHPCiJwNlXDb9EVUvtVlt72rFGgz

Thể loại: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Kênh: QUAD Entertainment

Cập nhật lần cuối: 12 tháng trước

02:01

Người Lạ Thân Quen | Cover By Tithan - Cover Contest.

QUAD Entertainment

🔥THỂ LỆ Các bạn không bị giới hạn hình thức cover. Các bạn có thể cover bằng beat official của Người lạ thân quen. Có thể cover với guitar hay nhạc cụ. Bằng tiếng Việt hoặc mọi ngôn ngữ. Hát đơn, hát đôi, hoặc hát nhóm. Bất cứ hình thức nào bạn cảm th...
  • 0
  • 1 năm trước
Đang tải thêm