Monstar - 'hey Girl' Dance Practice

1

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/08/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , VietNam Top Hits

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16/08/2018 | CREDITS:

Executive Producer: AIDEN NGUYỄN
Choreographer: BẢO BẢO
Filming & Editing: JOJO TRIỀU PHẠM

Composer: GREY-D
Arranged by DƯƠNG K
Recording by LÊ MINH HIẾU
Mixing & Mastering by MINH ĐẠT NGUYỄN
Music Consultant: HỨA KIM TUYỀN

Project Supervisor: NAM VỊT - THI THI
Director of Media Planning: VIỆT NỮ
Designer: TUẤN MAXX

Special Thanks to Ms. VI VÂN & CALIFORNIA FITNESS

☞ Facebook MONSTAR : http://www.facebook.com/monstarst319official
☞ ST.319 Official Instagram: monstar.st319

☞ For more Information : http://st319.vn
☞ Facebook ST.319 : http://www.facebook.com/st319dance
☞ ST.319 Official YouTube Channel :
http://www.youtube.com/st319entertainment
☞ ST.319 Official Soundcloud :
http://www.soundcloud.com/st319music
Đang tải